De får årets byggnadspris och träbyggnadspris

Nu är det klart vilka som får årets byggnadspris och träbyggnadspris. Årets byggnadspris går till flerbostadshusen i Telestad (Dörren 4) och Eurocode 5 brandforskning tar hem årets träbyggnadspris. Det offentliggjordes under kvällens prisutdelning på Växjö kommunhus.

- Jag är stolt över att vi får tilldela årets byggnadspris till en byggnation som tar punkthuset till en ny nivå på ett modernt sätt. Man har på ett lekfullt sätt arbetat med att få till en god arkitektur genom detaljrikedom i panelen och en spännande och tilltalande takutformning. Det är en byggnation som andas framtid och hopp, något som Växjö som kommun står för, säger Lisa Larsson (S), miljö- och byggnämndens ordförande.

Motivering för Dörren 4, vinnare av byggnadspriset

”Med enkla formgrepp har man tagit det klassiska punkthuset med sadeltak till nya nivåer och skapat byggnader med fina proportioner och raffinerad takutformning. Som utmejslad i ett stycke värdefullt trä. Omsorg om såväl helhet som detaljer med träpanelerna som blir glesare ju högre upp de placerats ett mönster som fortsätter upp i takutsprånget samt bruket av subtila variationer av röda nyanser. Fin gårdsmiljö med pergola, växthus, stenmurar, fruktträd och en gammaldags vattenpump. De fyra bostadshusen ramas in av små byggnader, stråk och grönska. Allt sammantaget bidrar till en trivsam boendemiljö. God arkitektur och planering av fastigheten.”

Byggherre: Balder AB / Serneke Fastighetstyrning AB (Växjö Dörren Bostad AB)
Arkitekt: Arkitektlaget Skåne AB i Helsingborg
Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Årets träbyggnadspris går till Eurocode 5 brandforskning

- Eurocode 5 är forskning som gjort det möjligt för oss här i Växjö, men även i andra delar av världen att bygga flervåningshus i trä. Många av de trähus vi har i Växjö idag skulle förmodligen inte finnas om inte kunskapen kring trä och brand utvecklats. Forskningsresultat som Birgit Östman varit ansvarig för har blivit standardverk som används i Sverige, Europa och även resten av världen så som Kina och Nordamerika, säger Malin Lauber (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Motivering för Eurocode 5 brandforskning, vinnare av träbyggnadspriset:

” En forskning som drev den stora utmaningen inom träbyggandet i regi av Trätek, och har utvecklat metoder för att uppfylla funktionskraven på brandsäkerhet för träkonstruktioner, som är nödvändiga för att kunna bygga flervåningshus i trä.”

Övriga nominerade

Övriga nominerade till byggnadspriset var Aftonlandet 1 Söder – nybyggnad av flerbostadshus och Värendsvallen 12 Västra Mark – tillbyggnad av innebandyarena med flerbostadshus, skola, restaurang och kontor.

Övriga nominerade till träbyggnadspriset var forskningsprojekten Tillståndsövervakning av träkonstruktioner, Boendeattraktivitet i flervåningshus i trä samt LCA - Vägen mot ett klimatneutralt byggande.

Läs mer om priserna och de nominerade

Senast uppdaterad: 2 november 2023