Musica Vitae får årets hedersbelöning

Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl går i år till Musica Vitae, en av Sveriges främsta kammarorkestrar. Stråkensemblen växte fram ur regionmusiken i Kronoberg och är idag en del av Musik i Syd.

Motiveringen lyder: Musica Vitae lyfter att det är mötet med publiken som är det viktiga, de vill ta livets musik till varje enskild lyssnare, vilket de gör med den äran och alltid som fantastiska ambassadörer för Växjö kommun.

- Med vår hedersbelöning så vill vi lyfta någon eller några som gjort Växjö känt utanför våra kommungränser, det kan vi verkligen säga att Musica Vitae har gjort med sitt fantastiska engagemang och talang, säger Rose-Marie Holmqvist (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Musica Vitae spelar en klassisk kammarmusikrepertoar breddad med spännande projekt som omfattar allt från jazz och barnvisor till dans och populärmusik. De kan höras på scener i allt från bygdegårdar och under Scensommar i Linnéparken till nationella och internationella konserthus.

Det är kommunfullmäktiges presidium i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar vem som ska tilldelas Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl. Utdelning sker i samband med kommunfullmäktiges möte den 12 december 2023.

Senast uppdaterad: 2 november 2023