Nytt landsbygdsråd ska öka dialogen

Växjö kommun bildar ett landsbygdsråd med uppdrag att öka dialogen med boende, föreningar och aktörer på landsbygden. Rådet ska bestå av politiker och en representant från varje serviceortsområde: Lammhult, Braås, Rottne, Gemla, Ingelstad och Åryd.

Som ett led i arbetet med att utveckla landsbygden för att det ska bli mer attraktivt att leva, bo och verka i hela Växjö kommun ska nu ett landsbygdsråd bildas. Grunduppdraget för rådet är att representera och främja landsbygdssamhället. Landsbygdsrådet ska också vara rådgivande till Växjö kommuns nämnder och styrelser.

Utöver politiker kommer representanter från sex serviceortsområden, Lammhult, Braås, Rottne, Gemla, Ingelstad och Åryd, att vara med.

- Skapandet av ett landsbygdsråd fanns med i internbudgeten 2023 för att vi ska kunna fortsätta driva utvecklingen framåt i hela vår kommun. Det är viktigt att vi har med oss landsbygdsperspektivet i våra beslut, vilket det här rådet ska hjälpa till med, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utformningen av rådet har tagits fram efter omvärldsanalys och dialoger med föreningar med koppling till landsbygden.

- Vi vill öka dialogen med boende och aktörer på landsbygden för att främja samhället. Under året har vi jobbat mycket med utformningen av rådet och ser nu fram emot att komma i gång, säger Anna Sandquist, landsbygdsutvecklare.

Landsbygdsrådet ska träffas fyra gånger per år. Vilka som blir representanter beslutar kommunstyrelsen vid ett senare sammanträde.

Senast uppdaterad: 7 november 2023