Kommunfullmäktige om Växjö kommuns budget för 2024

Tisdagen den 21 november sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats, eller via vår webbsändning.

Mötet börjar klockan 9.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Växjö kommuns budget 2024, med plan för 2025-2026
  • Antagande av Växjö kommuns policy för socialt företagande
  • Antagande av Strategisk områdesplan för Lammhult

Debatt om de olika budgetförslagen samt beslut om budgeten i sin helhet inklusive beslut om skattesatsen.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund kommer inte genomföras vid detta möte utan återkommer vid fullmäktiges möte den 12 december.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 14 november 2023