Budget för 2024 beslutad av kommunfullmäktige

Under tisdagen, 21 november, beslutade kommunfullmäktige om Växjö kommuns budget för 2024. Det var Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag som röstades igenom under mötet. I arbetet med att ta fram budgetförslaget har även Centerpartiet deltagit.

Budgeten för 2024 med namnet "För en trygg och hållbar framtid" bygger på flera satsningar som framför allt fokuserar på barn och unga. Växjö kommun ska ha en stark välfärd med bra skolor, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv samt att människor har en bostad och ett jobb att gå till. Ett starkt hållbarhetsabete är nödvändigt för en ljus framtid.

- 2024 väntas blir ett extraordinärt år med en orolig omvärld, tillfälligt höga pensionskostnader och en fortsatt hög inflation. Med en god ekonomi har vi därför kunnat fatta beslut om en underskottsbudget inför ett enskilt år utan att vi äventyrar välfärden eller vår ekonomi, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi kommer att satsa på att skapa ett starkare kulturliv och förbättra insatserna på fritiden för kommunens yngre invånare, bland annat genom att stärka kulturskolan och att fritidsgårdsverksamheten ska möta fler barn och unga, säger Maria Garmer (V).

– Växjö kommuns insatser för att skapa en mer hållbar värld är viktig. I budgeten har vi bland annat med att Växjö ska införa en koldioxidbudget för att öka takten i hållbarhetsarbetet, vi ska stärka arbetet med klimatanpassningen och vi ökar våra investeringar som är kopplade till bättre klimat och miljö, säger Magnus P Wåhlin (MP).

Delar ur budget 2024:

  • Utöka sommarlovsresekort så att även elever i årskurs 7, 8 och anpassad skola kan resa gratis med kollektivtrafiken under sommarlovet
  • Stärka satsningar på trygghet och brottsförebyggande insatser
  • Servera frukt dagligen på alla kommunala grundskolor
  • Införa modellen ”Bostad först”
  • Utemiljöerna vid kommunala särskilda boenden ska rustas upp
  • Elevpengen stärks med större fokus på undervisningsdelen
  • Satsningar för att fler företag ska etablera sig i Växjö kommun

Budget 2024 att läsa i sin helhet , 1 MB.

Senast uppdaterad: 21 november 2023