Ur kommunfullmäktiges dagordning den 10 mars

Tisdagen den 19 mars sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats, eller via vår webbsändning.

Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Information om ny simhall på Bäckaslövsområdet
  • Motion om åtgärder för förbättrat företagsklimat - Bo Frank (M) och Lars-Göran Svensson (M)
  • Antagande av Nödvattenplan för Växjö kommun

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 16.30 (maximalt 30 minuter). Om du inte vill ställa din fråga på plats så kan du mejla den till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:


Senast uppdaterad: 13 mars 2024