Gratis resekort i sommar till Växjö kommuns högstadie- och gymnasieungdomar

Sommaren 2024 erbjuds Växjö kommuns högstadie- och gymnasieungdomar att åka gratis med Länstrafiken inom Kronobergs län. Satsningen är en del av Växjö kommuns budget för 2024 som beslutades av kommunstyrelsen i november 2023.

- Förra sommaren erbjöd vi gratis resekort till alla våra gymnasieungdomar. Denna sommar utökar vi erbjudandet att även gälla högstadieungdomarna. Vi gör detta då vi tycker att en aktiv fritid inte ska vara en ekonomisk fråga. Alla ungdomar ska ha möjlighet att upptäcka Kronoberg och ta del av aktiviteter och natur. För vissa kan det vara en förutsättning för att kunna ta sig till och från sitt sommarjobb, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande.

För en trygg och hållbar framtid

Satsningen är en del i arbetet för Växjö kommuns budget för 2024 med namnet "För en trygg och hållbar framtid" vilken bygger på flera satsningar som framför allt fokuserar på barn och unga.

– Att kunna utöka erbjudandet till att gälla även våra högstadieungdomar är glädjande. Erbjudandet går hand i hand med budgeten för 2024 där fokus ligger på att Växjö kommun ska ha en stark välfärd med bra skolor, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv. Genom att erbjuda våra ungdomar ett gratis resekort möjliggör vi detta för flera, säger Maria Garmer (V).

- I budgeten har vi även med att vi ska stärka arbetet med klimatanpassningen och att vi ska öka våra investeringar som är kopplade till bättre klimat och miljö. Genom att erbjuda vår ungdomar gratis resekort visar vi att genom att åka kollektivt kan vi ta oss fram på ett hållbart sätt, säger Magnus P Wåhlin (MP).

Mer information om resekortet.

Senast uppdaterad: 2 april 2024