Så kan Kommunals strejk påverka dig

Fackförbundet Kommunal har varslat om strejk och blockad i flera kommuner och regioner i Sverige. Anledningen till varslet om strejk är att parterna inte är överens i förhandlingarna om nytt avtal mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona.

Om det inte blir någon överenskommelse på nationell nivå senast 18 april klockan 07.00 kommer strejk och blockad träda i kraft för ett antal yrkesgrupper och arbetsuppgifter inom Växjö kommun.

Uppdatering 17 april:

Kommunals strejk är avblåst

Konfliktåtgärderna omfattar följande:

 • Strejk och blockad för ett antal yrkesgrupper och arbetsuppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och måltidsorganisationen. Det gäller fordonsförare inom trafik och gatudrift, vaktmästaruppgifter kopplat till bland annat skötsel av gräsfotbollsplaner samt kockar och måltidspersonal inom delar av måltidsorganisationen.
 • Blockad mot övertids- och mertidsarbete samt nyanställningar inom äldreomsorgen.

Växjö kommun arbetar med konsekvenserna av en eventuell strejk och blockad och vilka åtgärder vi behöver vidta.

Vi uppdaterar inte den här sidan från och med 17 april 2024.

En eventuell strejk kommer att påverka vår måltidsorganisation genom att flera av våra kockar och måltidspersonal blir uttagna i strejk. Detta innebär att vår möjlighet att laga och leverera mat till vissa verksamheter inom skola och omsorg kommer att vara begränsade.

Elever som kan behöva ta med egen mat från och med 18 april

Med egen mat avses samtliga måltider som barnet/eleven vanligtvis äter på förskolan/skolan.

Förskoleelever på:

 • Torpa förskola

Grundskoleelever på:

 • Lammhult skola
 • Gemla skola
 • Braås skola
 • Ingelstad skola
 • Ljungfälleskolan

Gymnasieelever på:

 • Kungsmadskolan
 • Teknikum
 • Katedralskolan

Matutbudet på andra skolor kan påverkas

Skolor som inte är listade ovan kommer få mat serverad under en eventuell strejk, men utbudet kan variera i antal rätter och hur stort utbudet blir på salladsbordet. Specialkost serveras till de som behöver som vanligt.

Information har skickats ut till berörda vårdnadshavare och myndiga elever via skolorna. Har du frågor, vänligen kontakta rektorn på din skola.

Matservering kommer ske in omsorgsverksamheter

Vid en eventuell strejk kommer vi att prioritera att våra omsorgsverksamheter får fortsatt matleverans. Det innefattar särskilt boende, de som bor hemma och har matdistribution, dagverksamhet och daglig verksamhet.

Vid en eventuell strejk kommer vår äldreomsorg kopplat till blockad mot övertids- och mertidsarbete samt nyanställningar påverkas. Vi har vidtagit åtgärder för att på bästa sätt kunna hantera situationen.

Vid en eventuell strejk kommer vaktmästaruppgifter kopplat bland annat till skötsel av kommunala gräsfotbollsplaner, badplatser och elljuspår påverkas. Det innebär att vi till exempel inte kommer kunna klippa gräset på fotbollsplanerna eller tömma soporna på vissa av våra offentliga platser.

Vid en eventuell strejk kommer våra fordonsförare inom trafik och gatudrift påverkas. Ett område som berörs blir sandupptagningen, vilket innebär att arbetet kan dra ut på tiden.

Senast uppdaterad: 18 april 2024