Ur kommunfullmäktiges dagordning den 23 april

Tisdagen den 23 april sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats, eller via vår webbsändning.

Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Förslag om felparkeringsavgifter samt månadskort
  • Årsredovisning 2023 för Växjö kommun samt beslut om ansvarsfrihet för nämnder och kommunstyrelsen
  • Motion om översyn av kommunala riktlinjer för byggnation av jordbruksmark - Jon Malmqvist (KD) och Lars-Göran Svensson (M)

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 16.30 (maximalt 30 minuter). Om du inte vill ställa din fråga på plats så kan du mejla den till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand på vår webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:


Senast uppdaterad: 16 april 2024