Välkommen på föreläsning - prata om droger

Varje år lägger vi i Sverige miljoner kronor på narkotika, nikotin och andra beroendeframkallande ämnen. Eller för att vara rakt på sak: på att bygga upp gängen. En våldsspiral som kostar pengar och människoliv, i alla led. Ändå så köper vi droger.

För att öka förståelsen för hur vi kan bidra till ett bättre samhällsklimat fritt från gängkonflikter,
droger och våld har Växjö kommun valt att använda kampanjen ”Vad kostar ett gram?”.
Genom föreläsningar vill kommunen höja kunskapen inom området men också ge verktyg för att kunna prata med barn och unga om droger, gängkonflikter och våld.

Under vecka 21 kommer flera högstadieskolor och gymnasieskolor låta eleverna ta del av kampanjen. Samtidigt bjuder Växjö kommun in dig som vårdnadshavare, skolpersonal, fritidspersonal på en föreläsning. Fortsätt gärna dialogen hemma tillsammans.

  • 20 maj Idrottshallen, Centrumskolan, Växjö
  • 21 maj Matsalen i Lammhult skola, Herrgårdsgatan 4, Lammhult
  • 22 maj Braåsgården, Sjösåsvägen 15, Braås
  • 23 maj Teleborgshallen (A-hall), Drabantvägen 2, Växjö

Alla föreläsningar är klockan 18-19.
Det kommer bjudas på fika.

För mer information:

Erica Larsson, trygghets- och brottsförebyggande samordnare, erica.larsson@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 16 maj 2024