650 anställda i Kronobergs län får språkundervisning på arbetsplatsen

Behovet av bättre språkkunskaper i svenska och sociala koder är stort bland anställda inom industri och omsorg. Nu har Växjö kommun fått ett projekt beviljat med finansiering från Svenska ESF-rådet, Handslaget Kronoberg, för att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i länet.

Under två år ska anställda i Kronobergs län få kompetensutveckling på sin arbetsplats. Sju kommuner i länet ska samverka tillsammans med IF Metall under projektperioden 2024–2026.

Ett 30-tal arbetsgivare inom både den privata och offentliga sektorn har anmält sig till de 650 deltagarplatser som finns inom ramen för projektet. Bland annat har företag så som Ikea och Profilgruppen anmält sig och hos kommunerna handlar det främst om medarbetare inom äldreomsorgen.

- Vi ser många fördelar med det här projektet. Det kommer att främja den enskilda medarbetaren samtidigt som arbetsgivaren kan behålla den kompetens som behövs, utöver det ser vi också hur integrationen främjas och att inkludering ökar, säger Tomas Blad Lindahl, enhetschef för projektenheten Kronoberg.

Under två arbetstimmar i veckan finansierar projektet lärarledda svenskundervisningar på arbetsplatserna samt en timmes individuell stöttning i sociala koder och kunskap kring arbetsmarknadens krav och regler. Det arbetsgivarna betalar med är den anställdes arbetstid.

Projektet startar den 2 september 2024 med Växjö kommun som projektägare. Det är totalt 13,2 miljoner kronor som beviljats av Svenska ESF-rådet.

Om Svenska ESF-rådet

Genom fonder finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.

Senast uppdaterad: 18 juni 2024