Sammanträdestider, överförmyndarnämnden östra Kronoberg

Mötena inleds med allmänhetens frågestund. Du är då välkommen att ställa din fråga. Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar i personärenden och därför är resterande del av mötena inte öppna för allmänheten.

Tid och plats för sammanträden 2024

 • 17 januari, klockan 14:00. Sammanträdet är inställt!
  Växjö kommunhus, Lammhultssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
  7 februari, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Lammhultssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
  6 mars, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
  3 april, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
  29 maj, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Värendssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
  26 juni, klockan 14:00 (OBS! Ingen allmänhetens frågestund vid detta sammanträde)
  Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
  21 augusti, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
  18 september, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
  20 november, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
  18 december, klockan 14:00
  Växjö kommunhus, Värendssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
Senast uppdaterad: 19 juni 2024