Vad är en motion, interpellation och enkel fråga?

Det finns olika sätt att framföra en synpunkt eller ställa en fråga på ett politiskt möte.

Motion

Ledamöter i kommunfullmäktige kan få upp ett ärende genom att väcka en motion, det vill säga att de föreslår någonting.

En motion måste alltid beredas. Beredning betyder att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen, exempelvis ett ja eller ett nej till sänkt hastighet, som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Interpellation

En interpellation är en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande. Frågan ska helst gälla ärenden som är av större intresse för kommunen.

Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga. En interpellation leder inte till något beslut i fullmäktige.

Enkel fråga

En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en så kallad enkel fråga.

Enkla frågor ska beröra ganska enkla sakförhållanden och meningen är inte att framkalla någon politisk debatt.

En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige. När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 7 februari 2023