Växjö kommun har tagit emot Vårdförbundets varsel om blockad

Vårdförbundet har under måndagen den 6 maj varslat flera kommuner om konfliktåtgärd med övertids-, mertids- och nyanställningsblockad. Växjö kommun är en av de kommuner som berörs. Om ingen överenskommelse träffas på nationell nivå kommer blockaden träda i kraft den 20 maj klockan 16.

Anledningen till varslet om konfliktåtgärd är att parterna inte är överens i förhandlingarna om nytt avtal mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona.

Vad innebär blockaden?

Det är den kommunala hälso- och sjukvården, där bland annat hemsjukvård omfattas, som omfattas av blockaden.

Varslet innebär att Vårdförbundets medlemmar inom avtalsområdet inte ska jobba övertid eller mertid. Arbetsgivaren får inte heller göra nyanställningar inom de yrkesgrupper som omfattas av blockaden. Varslet omfattar även oorganiserade inom Vårdförbundets avtalsområde.

Växjö kommun analyserar nu varslet och tittar på vilka konsekvenser det får samt vilka åtgärder som behöver vidtas om blockaden träder i kraft den 20 maj.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024