Tillgänglighetsredogörelse

Växjö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vaxjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, tillgänglighetsproblem vi känner till. Vi informerar också om hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vaxjo.se som inte är tillgängligt för dig, kan du skicka e-post till info@vaxjo.se eller ringa 0470-410 00. Svarstiden på e-post är maximalt 3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Skicka e-post till info@vaxjo.se eller ring 0470-410 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar av webbplatsen som är otillgängliga beskrivs.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll på webbplatsen som beskrivs har bristande tillgänglighet på ett eller annat sätt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Kompletta beskrivande alt-texter saknas.
 • Bildbeskrivningar saknas eller kan göras tydligare.
 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Textalternativ till animationer saknas.
 • Syntolkade animationer saknas.
 • Det finns PDF-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Bilder som innehåller text saknar beskrivande text som ett alternativ.
 • Det finns instruktioner med sensoriska tecken.
 • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna.
 • Vissa rubriker är uppmärkta i fel hierarkisk ordning.
 • Det finns tabeller som saknar rubrik och beskrivning.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Länktexter kan göras tydligare.
 • Textalternativ till animationer saknas.
 • Syntolkade animationer saknas.
 • Vissa rubriker är uppmärkta i fel hierarkisk ordning.
 • Det finns tabeller som saknar rubrik och beskrivning.

Problem vid användning utan hörsel

 • Stängd undertext saknas på filmer.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Stängd undertext saknas på filmer.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns tabeller som kan upplevas svåra att läsa av i mobil.
 • Det finns moduler som är integrerade via widgets och kan vara svårare att hantera.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av www.vaxjo.se. Senaste granskningen gjordes den 2 februari 2022.

Webbplatsen lanserades den 5 september 2017.

Senast uppdaterad: 18 juli 2024