Inställt kommunfullmäktige den 14 maj

Ordförande har beslutat att ställa in kommunfullmäktiges möte den 14 maj eftersom endast ett fåtal ärenden är klara för behandling.

Nästa sammanträde med kommunfullmäktige är den 4 juni.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 7 maj 2024