För dig som senior

Det finns flera olika sorters boende för dig som senior att välja mellan. På den här sidan kan du läsa mer om skillnaden mellan olika sorters boenden och vad som krävs för att söka.

Olika former av lägenheter för dig som senior

Lägenheter med ökad tillgänglighet

Många lägenheter byggs idag med ökad tillgänglighet. Det innebär bland annat att det finns hiss och extra stort svängrum i badrummet. Trösklarna är låga och det finns inga hinder i lägenheten eller i utemiljön.

Vem kan söka lägenheter med ökad tillgänglighet?

Lägenheter med ökad tillgänglighet kan sökas av alla, oavsett ålder.

Se lediga lägenheter med ökad tillgänglighet Länk till annan webbplats..

Seniorboende

Ett seniorboende är en lägenhet med god tillgänglighet och standard anpassad för dig som är äldre. I närheten till lägenheterna finns ofta en gemensamhetslokal. Lägenheterna ligger vanligtvis nära service, kollektivtrafik och vårdcentral. I en seniorlägenhet ingår ingen vård. Behöver du stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst via Växjö kommun.

Vem kan söka seniorboende?

Seniorboende erbjuds i första hand personer som fyllt 70 år och i andra hand de som fyllt 55 år. Finns det ingen efterfrågan i dessa åldersklasser erbjuder vi boendet även neråt i åldrarna. Det gör att alla kan söka seniorboende.

Intresseanmälan

Du kan göra fem intresseanmälningar åt gången för seniorboende.

Se lediga seniorbostäder. Länk till annan webbplats.

Trygghetsboende

Ett trygghetsboende är en lägenhet med god tillgänglighet. I ett trygghetsboende finns det gemensamma utrymmen och en bovärd. Här ingår ingen vård, men behöver du stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst.

Det kommunala bostadsbolaget Vidingehem hyr ut trygghetsboende i Ingelstad. Dessa lägenheter publiceras på Boplats när de finns tillgängliga.

Vem kan söka trygghetsboende?

Trygghetsboende är för dig som är 65 år eller äldre.

Se lediga trygghetsboenden. Länk till annan webbplats.

Särskilt boende (vårdboende)

När du inte längre kan bo kvar i din bostad på grund av stort vårdbehov, kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende. Du ansöker på Växjö kommuns webbplats Länk till annan webbplats. eller kontaktar kommunen på telefon 0470-410 00.

Ställ dig i kö på Boplats Växjö

Det första steget är att ställa sig i bostadskö Länk till annan webbplats.. Via Boplats Växjö ansöker du om bostad med ökad tillgänglighet, seniorboende och trygghetsboende.

Information om hur du ställer dig i bostadskön.

Hitta bostäder

Se olika lediga lägenheter för seniorer och gör en intresseanmälan:

Kontakter

Senast uppdaterad: 22 mars 2024