Valet till Europaparlamentet 2024

Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Allt om valen i Sverige hittar du på Valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats. Där hittar du även information på andra språk och lättläst svenska. Här beskriver vi valet i Växjö kommun.

Kontrollera ditt röstkort

På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen den 9 juni. Kontrollera vilken vallokal du ska rösta i. Du måste rösta i den vallokal som är angiven på röstkortet eller i en förtidsröstningslokal.

Förtidsrösta

22 maj till 9 juni 2024 kan du som inte kan ta dig till en vallokal på valdagen, förtidsrösta. Här hittar du information om var och hur du förtidsröstar.

EU-valet 2024

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen.
  • svensk medborgare som är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 10 maj.

Att rösta i EU-valet innebär att du tillsammans med medborgarna i alla EU:s medlemsländer väljer vilka partier och förtroendevalda som ska representera er i parlamentet de kommande fem åren.

Olika sätt att rösta på

Det finns olika sätt att rösta; förtidsrösta, rösta på valdagen, rösta med bud, rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta i förtid från utlandet.

Röstkort

Alla som får rösta i valen får ett fysiskt röstkort hemskickat med posten och som du ska ha med dig om du förtidsröstar. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen den 9 juni. På röstkortet framgår det även var närmaste ställen att förtidsrösta på finns.

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen kan du istället förtidsrösta. Du måste då ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta, så glöm inte att ta med det.

Det är Valmyndigheten som skickar ut röstkorten och alla ska ha fått sitt senast 22 maj. Om du inte har fått ditt röstkort med posten senast 22 maj, eller om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då kommunen.

Rösta på valdagen

På valdagen den 9 juni kan du från 08.00 till 21.00 rösta i din vallokal. Vilken vallokal du ska gå till står på ditt röstkort. Du kan bara rösta i den vallokalen. Du kan rösta i din vallokal även om du inte har ditt röstkort, men du måste alltid ha med dig en giltig legitimation.

När du kommer till din vallokal finns det valsedelställ med partiernas valsedlar och blanka valsedlar. Valsedlarna kommer att vara avskärmade så att väljarna kan ta valsedlarna utan insyn. Du tar den valsedel du vill och går sedan bakom en valskärm. Där gör du i ordning din röst genom att stoppa ner valsedeln i kuvert som du fått av en röstmottagare, efter att du tagit din valsedel. Du kan välja mellan att ta en förtryckt eller en blank valsedel och skriva det partiet du vill rösta på. Skriv i så fall noggrant.

När du gjort iordning din röst bakom valskärmen går du dit röstmottagarna sitter med valurnan och lämnar fram ditt kuvert och din legitimation. Har du med ditt röstkort kan du även visa det nu. Kuvertet, din legitimation och din rösträtt kontrolleras och det prickas av i röstlängden att du har röstat. Röstmottagarna lägger sen ner din röst i valurnan och sen är din röstning färdig.

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i Sverige. Din röst kommer sen att skickas till din hemkommun och komma till din vallokal på valdagen och räknas tillsammans med de andra rösterna i det distrikt du tillhör. Ditt röstkort kommer skiljas från ditt valkuvert innan det stoppas i valurnan så ingen kommer veta vad du röstar på. Växjö kommun anordnar förtidsröstning på ett antal platser i kommunen under perioden 22 maj till 9 juni.

Du måste ha ditt röstkort och en giltig legitimation för att kunna förtidsrösta så glöm inte att ta med det. Om du inte har fått ditt röstkort med posten senast 22 maj eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta då kommunen.

Röstningsförfarandet är i stort sett samma för väljaren vid förtidsröstning som i en vallokal på valdagen. Se avsnittet om att rösta på valdagen.

Rösta med bud

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sin valsedel genom bud. Dessutom får följande väljare budrösta:

  • väljare som betjänas av Posten AB:s lantbrevbärare
  • väljare som är intagna i häkte,
  • väljare som är intagna i kriminalvårdsanstalt och av säkerhetsskäl inte kan rösta i samma röstningslokal som andra intagna på anstalten.

För att rösta med bud krävs särskilt material. Om du behöver material för budröstning eller vill veta mer om hur budröstning går till kan du höra av dig till kommunen. Du kan även besöka Valmyndighetens webbplats för mer information om hjälp vid röstning.

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att få hjälp av ambulerande röstmottagare från kommunen. Om du inte har någon som kan vara bud eller inte vill att någon anhörig ska vara ditt bud, kan du istället kontakta kommunen som då kan skicka två röstmottagare hem till dig och du kan lämna rösten till dem. Det är samma förfarande som att rösta i en förtidsröstningslokal. Röstmottagarna har även laglig rätt att hjälpa dig göra iordning din röst, något ett bud inte får göra. Röstmottagarna har tystnadsplikt.

Om du behöver en ambulerande röstmottagare kontakta kommunen, på telefonnummer 0470-439 00, så kommer vi överens om en tid vi kan komma hem till dig. Kontakta kommunen i god tid innan den dag du vill rösta. Kommunen kan komma hem till dig vardagar mellan 22 maj och 7 juni. Vi erbjuder även tjänsten på valdagen 9 juni. Bokning sker senast klockan 18.00 den 9 juni.

Rösträkningen

Efter vallokalerna stänger den 9 juni klockan 21.00 räknas alla röster i respektive vallokal. Detta kallas den preliminära rösträkningen eftersom alla röster senare kommer räknas en gång till hos länsstyrelsen. Rösträkningen i vallokalerna är öppen för allmänheten att observera. När röstmottagarna räknat rösterna meddelar de resultatet till Valmyndigheten. Det är detta resultat du kan följa via media på kvällen. Du kan också själv följa valresultatet på Valmyndighetens webbplats, efter att alla vallokaler i Europa stängt. Efter valet överlämnar kommunen alla mottagna röster till länsstyrelsen.

På onsdagen och ibland torsdagen efter valet räknar kommunen även de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen eller lämnades i en förtidsröstningslokal på valdagen.

Även dessa röster överlämnas sen till länsstyrelsen och därefter har kommunen fullgjort sitt uppdrag. Länsstyrelsen räknar sen alla röster igen och fastställer valresultatet. Länsstyrelsen räknar även personrösterna, vilket inte har gjorts av kommunen på valnatten.

Efter valet

Sverige har ett fast antal mandat i Europaparlamentet (för tillfället 21 stycken). Dessa mandat fördelas efter valresultatet. Om ett parti får tio procent av rösterna i valet får de alltså ungefär tio procent av Sveriges platser.

Senast uppdaterad: 30 april 2024