Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar bland annat för kommunens uppgifter inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsområdet. Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunala lantmäterimyndigheten utför nämndens uppgifter.

Miljö- och byggnämnden består av 11 ledamöter med 11 ersättare, som väljs av kommunfullmäktige. 

Presidium

Lisa Larsson, politiker, S, Växjö kommun

Ordförande

Lisa Larsson (S)
Telefon: 076-945 04 90
E-post: lisa.larsson@vaxjo.se

Johanna Karlén (S)
Ordförande under tiden 2024-08-01 - 2024-10-31.
E-post: johanna.karlen@vaxjo.se

Pernilla Bodin, politiker, MP, Växjö kommun

1:a vice ordförande

Pernilla Bodin (MP)
Telefon:
076-852 05 49
E-post: pernilla.bodin@vaxjo.se

Benjamin Stynsberg, politiker, M, Växjö kommun

2:a vice ordförande

Benjamin Stynsberg (M)
E-post: benjamin.stynsberg@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: mbn@vaxjo.se
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Postadress: Växjö kommun, miljö- och byggnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Ta del av dokument

Om du vill ta del av miljö- och byggnämndens dokument från ärenden, mejla mbn@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 9 juli 2024