Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden hade ansvar för de frågor inom plan och bygg som låg hos kommunen. Nämndens uppgifter har utfördes av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Byggnadsnämnden upphörde 1 januari 2023. Nya nämder med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor är miljö- och byggnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Protokoll

Protokoll från byggnadsnämndens sammanträden 2022 finns tillgängliga här i två år. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024