Valnämnden

Valnämnden genomför val och folkomröstningar i Växjö kommun. Det innebär bland annat att ordna vallokaler och att utse och utbilda röstmottagare.

Presidium

Bengt-Göran Sandell, politiker, S, Växjö kommun

Ordförande

Bengt-Göran Sandell (S)
E-post: bengtgoranreinhold.sandell@vaxjo.se

Vice ordförande

Gustaf Bergström (KD)
Telefon: 070-432 19 91
E-post: gustaf.bergstrom@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-412 34
E-post: valnamnden@vaxjo.se
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Postadress: Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö

Valnämndens ledamöter och ersättare

Sök kontaktuppgifter till alla ledamöter i valnämnden Länk till annan webbplats..

Mer information om val

På Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. hittar du mycket information om det svenska valsystemet, om kommande val och om val som har genomförts. Valmyndigheten är en statlig myndighet som bland annat ansvarar för valmaterial, stöd och riktlinjer vid allmänna val och folkomröstningar.

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Den beslutar om valdistriktsindelningar (efter förslag från kommunen) och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och nationella folkomröstningar.

Röstmottagare Europaparlamentsval 2024

Vill du vara röstmottagare vid EU-valet 2024? Besök vår webbplats för röstmottagare Länk till annan webbplats. och gör en intresseanmälan till valnamnden@vaxjo.se.

Har du frågor går det bra att mejla dem till: valnamnden@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 12 juni 2024