Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att bygga en attraktiv, effektiv, trygg och säker miljö för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar bland annat för detaljplanering, byggande, drift, underhåll, skötsel, förvaltning av offentlig mark och naturvård. Nämndens uppgifter utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämnden består av 15 ledamöter med 15 ersättare, som väljs av kommunfullmäktige.

Presidium

Otto Lindlöf, politiker, S, Växjö kommun

Ordförande

Otto Lindlöf (S)
Telefon: 0470-59 94 61 och 072-163 15 76
E-post: otto.lindlof@vaxjo.se

Cheryl Jones Fur, politiker, MP, Växjö kommun

1:a vice ordförande

Cheryl Jones Fur (MP)
Telefon: 076-621 66 33
E-post: cheryl.jones-fur@vaxjo.se

Jon Malmqvist, politiker, KD, Växjö kommun

2:a vice ordförande

Jon Malmqvist (KD)
Telefon: 073-991 86 19
E-post: jon.malmqvist@vaxjo.se

Per Sandberg, förvaltningschef, Växjö kommun

Förvaltningschef

Per Sandberg
Telefon: 0470-410 00
E-post: per.sandberg@vaxjo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0470-410 00
E-post: sbn@vaxjo.se
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
Postadress: Växjö kommun, samhällsbyggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Ta del av dokument

Om du vill ta del av samhällsbyggnadsnämndens dokument från ärenden, mejla sbn@vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024