Tekniska nämnden

Tekniska nämnden hade ansvar för gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Nämndens uppgifter utfördes av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tekniska nämnden upphörde 1 januari 2023. Nya nämder med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor är miljö- och byggnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden.

Protokoll

Protokoll från tekiska nämndens sammanträden 2022 finns tillgängliga här i två år. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 30 maj 2024