Servicenämnden

Ansvarar för den kommungemensamma måltidsorganisationen, strategisk lokalförsörjning, drift, support och utveckling av IT-tjänster och stöd i arbetet med digitalisering. Nämndens uppgifter utförs av kommunledningsförvaltningen.

Servicenämnden består av 11 ledamöter med 11 ersättare, som väljs av kommunfullmäktige. Nämndens uppgifter utförs av kommunedningsförvaltningen.

Servicenämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Presidium

Arijeta Reci, politiker, S, Växjö kommun

Ordförande

Arijeta Reci (S)
Telefon: 0470-431 60
E-post: arijeta.reci@vaxjo.se

1:e vice ordförande

Oskar Olsson (V)
E-post: Oskar.olsson@vaxjo.se

Kaj-Mikael Petersson, politiker, KD, Växjö kommun

2:e vice ordförande

Kaj-Mikael Petersson (KD)
E-post: kaj-mikael.petersson@vaxjo.se

Ola Hammarström, förvaltningschef, Växjö kommun

Förvaltningschef

Ola Hammarström
Telefon: 0470-410 00
E-post: ola.hammarstrom@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 17 juni 2024